Region Sjælland

Fuld RPA-implementering af 3 fulde end-2-end processer. Region Sjælland har ca. 15.000 årsværk. Processen involverer oprettelse og fakturering af kliniske prøver på tværs af hele regionen. Der var i den opgave alene en besparelse på 6.000 timer årligt.

RPA - Case1.PNG
Projektet (2018-2019)

Leverancer

 • Indledende screening af automatiseringspotentialer

 • Udvælgelse af processer til fuld optegning og kvalificering

 • Betaling af tolkeregninger

 • Betaling af lægeregninger

 • Opfølgningsforløb optegnet

 • Detailbeskrivelse af processer

 • Udvikling af første PoC forløb

 • Uddannelse af RPA-udviklere og proceskonsulenter

 • Governancemodel og fremadrettet drift

 • Udrulning og vurdering af PoC processer

Bidrag:

 • Rådgivning, opsætning, uddannelse og implementering – fuld end2end implementering

Slutprodukt:

 • Fuld selvkørende RPA enhed (2 udviklere, 2 proceskonsulenter og governancemodel)