Service

Test Automation

Automatiseret Testing

Software testing er en afgørende disciplin for virksomheder, der gerne vil sikre sine systemers kvalitet, kapacitet, stabilitet og integrationer med andre interne og eksterne systemer. Ved at udføre software testing, sikrer virksomheder at fejlene findes på forhånd, inden opdateringer eller nye systemer gøres tilgængelige for slutbrugeren. Således forhindres risikoscenarier, som forkert behandling af fakturaer, ordrer og andet data bliver en realitet, der skaber dårlig forretning for virksomheder. Samtidigt sikrer Test Automation at de knapper og felter, som man allerede har i sine systemer, virker som de skal.

I Droids Agency kender vi til vigtigheden af software testing, men også hvor ressourcekrævende det er at udføre manuel software testing. Vi er derfor specialiseret i automatiseret software testing, som også kaldes Test Automation. Denne service hjælper virksomheder med at spare ressourcer, og samtidig sikre at testing udføres effektivt og korrekt hver gang. Dette gør sig især gældende i forbindelse med regressionstesting, hvor man tester resultatet af de ændringer der er foretaget i ens systemer, for eksempel i forbindelse med system opdateringer.

Ved at automatisere de oftest monotone og omkostningsfulde, dog nødvendige tests, frigøres tid og gør testarbejdet nemmere for testerne. I stedet kan testerne fokusere på kvalitative og kreative tests, som (endnu) ikke kan automatiseres.


RPA baserede Test Automatiserings værktøjer

I Droids Agency anvender vi RPA baseret testautomatiseringsværktøjer, til at automatisere regelbaserede, funktionelle og ikke-funktionelle test processer. Brugen af RPA baserede testautomatiseringsværktøjer, danner rammer for automatisering gennem UI (User Interface), der imødekommer hurtig og effektiv automatisering af test processer i og på tværs af systemer.

Sådan leverer vi Test Automation

Når vi varetager eller bistår testautomatiserings projekter, anvender vi RPA baserede testautomatiseringsværktøjer til at automatisere relevante test processer samt kundens diverse test management tools, så som Jira, Zephyr mm. Med bred og konkret ekspertise indenfor RPA baseret testautomatiseringsværktøjer, sætter vi kundens ønsker i fokus og benytter de værktøjer der passer bedst til kundens behov. Én af fordelene ved at automatisere test processer ved hjælp af RPA baserede testautomatiseringsværktøjer, er dets brug af UI (User Interface), hvilke imødekommer automatisering i og på tværs af diverse systemer. RPA baseret Test Automatisering dækker derfor over test-fagets brede palette af funktionelle, samt en række ikke-funktionelle testprocesser.

Vores testautomatiseringseksperter har stor erfaring med RPA baseret testautomatiseringsværktøjer, samt projektledelse af automatiseringsprojekter. Ydermere har de erfaring i Test Management Tools, så som Jira og Zephyr, der ses som de mest gængse værktøjer til dette formål. Dette betyder, sammen med viden og erfaring indenfor manuel testing, at vores eksperter kan lede, bistå og rådgive testautomatiseringsprojekternes faser, fra start til slut. Dette indebærer projektledelse af testautomatiseringsprojekter, extended team af test og automatiserings afdeling, samt professionel rådgivning af de forskellige faser.

Droids Agency følger en gennemtestet metode, som kobler best practice for procesinnovation, systemudvikling og data science. Styrken ved vores metode er, at den er god til at folde nye anvendelsesscenarier ud og få dem gentænkt, så der sikres en god business case, som kunderne kan se sig selv i. Vores best practice for gennemførelse af AI-projekter gennemløber typisk følgende momenter i et agilt sprintforløb. Vi kalder metoden for 5D:

PIC4 WEB

 

Automatisering Cases

1) Automatisering i QA for effektivisering af arbejdsprocesser, samt automatisering af test processer

Med højt fokus på effektivisering og optimering, kigger organisationer gerne i retning på automatisering af arbejdsgange og processer. Dette gør sig gældende på både et organisatorisk niveau, men også på et afdelingsniveau samt på enkelte arbejdsområder. Hos én af Droids Agency’s kunder var det et spørgsmål om effektivisering af testprocesser, i et team præget af manglende bemanding, samt en kommende organisatorisk strategi vedrørende effektivisering og optimering.

Imødekommelse af det organisatoriske krav om optimering og effektivisering
En kunde hos Droids Agency søgte en Automatiseringskonsulent til deres QA-team som i første omgang, skulle agere som extended team og afhjælpe med diverse funktionelle og ikke-funktionelle testprocesser. Dette var med en plan om at konsulenten skulle danne sig et overordnet- og konkretiseret overblik over diverse test processer i organisationen, med mål om at identificere testprocesser med potentiale for automatisering.

Ydermere, lå fokus også på at få identificeret standardiserings- og digitaliseringsgraden af de systemer og miljøer, som senere hen skulle danne fundament for testautomatisering.

Efter endt forløb som extended team, skulle testautomatiseringsrejsen igangsættes og fokus lå på at prioritere og kortlægge de identificerede processer, på baggrund af diverse krav fra ledelsen. Her lå fokus på at få prioriteret de arbejdsgange og testprocesser som ville resultere i højest tidsbesparelse blandt QA-Teamet.

Løsning
Gennem sparring mellem Droids Agency’s Automatiseringskonsulent og kunden, blev der udformet en overordnet procesbeskrivelse, som skulle danne grundlag for forløbet vedr. automatisering af testprocesser.

Droids Agency’s Automatiseringskonsulent varetog ansvaret for hele automatiseringsforløbet, i tæt samarbejde med ledelsen og QA-teamet, for at skabe de ønskede rammer og resultater for projektet. Dette gjorde sig især gældende under prioriterings-fasen, hvor testprocesser skulle prioriteres grundet de opstillede krav.

Ved hjælp af det testautomatiseringsværktøj, som kunden har in-house, blev der automatiseret processer og test-processer, med fokus på tidsbesparelse og kvalitetssikring hos QA-teamet, for at frigøre teamet for en række funktionelle og ikke-funktionelle test-processer. På den måde blev der skabt mere tid til kreative og edgecase baserede testprocesser.

For at gøre testautomatisering en del af dagligdagen hos QA-teamet, blev der afholdt regelmæssige præsentationer af automatiseringsforløbet, automatiseringsstrategi, Test Automation, det benyttede testautomatiseringsværktøj, best practices, coding guidelines mm.

Ydermere, blev de automatiserede processer koblet op på organisationens Test Management Tools, for at bibeholde en centraliseret testhåndtering.

pic 5 web

 

2) Test Automatiserings Case i Dansk Forsikringsselskab (PoC)
Med software testing som en afgørende disciplin for virksomheder med forretningskritiske IT-systemer, undersøgte et dansk forsikringsselskab mulighederne for automatisering af software testing, da det var et stort ressourcebetonet område.

Proof of Concept med fokus på omkostningsbesparelse
Droids Agency udarbejdede en Proof of Concept til det danske forsikringsselskab, med fokus på automatisering af unit-testing i deres interne skadehåndteringssystem. Ved hjælp af UiPath’s test automatiserings værktøj, var det muligt at udvikle og implementere test robotter til udførelse af relevante regressionstests, for at sikre at skadehåndteringssystemets funktionalitet virkede efter hensigten, efter diverse systemopdateringer. Diverse test-cases blev håndteret i Jira, for at bibeholde organisationens Test Management struktur og der blev derfor skabt en integration med Jira og det benyttede testautomatiseringsværktøj, UiPath.

Forløb
PoC forløbet udstrakte sig over to uger og indebar først og fremmest afdækning og forventningsafstemning, i tæt samarbejde med ledelsen. Her blev succeskriterierne opstillet og inkluderet i PoC implementeringen. For at bibeholde det allerede strukturerede systemmiljø, blev test automatiseringsmiljøet integreret og fundamentet for PoC blev etableret. Fordelene med et RPA baseret testautomatiseringsværktøj, som opererer på UI (User Interface), imødekom kravene om ikke at ændre på systemmiljøerne, ved for eksempel at implementere nyt system, ind imellem det allerede strukturerede systemmiljø, og UiPath’s testautomatiseringsværktøj var derfor en god kandidat til denne PoC. Ydermere, benyttede forsikringsselskabet UiPath’s RPA-værktøj til automatisering af andre processer, hvilket dannede en naturlig bro over til denne PoC.

 

pic 6 wb

Processer vi ofte automatiserer

I Droids Agency har vi hjulpet over 100 forskellige virksomheder med at automatisere deres forretningsprocesser. Nedenfor kan du se nogle af de processer, som andre virksomheder har haft succes med at automatisere:

HR

 • On- og off-boarding
 • Overførelse af ferieuger
 • Opfølgning på tidsregistrering
 • Barselsaftaler
 • Afstemning af feriepengeinfo

Salg & marketing

 • Oprettelse af kunder
 • Oprettelse af købs- og salgsordrer
 • Synkronisering af CRM-processer
 • Fra CRM til oprettelse af kunde
 • Marketingstatistik

Finans & Regnskab

 • Bogføring
 • Fakturering
 • Kontering
 • Debitoropfølgning, inddrivelse & rykkere
 • Konsolidering af forskellige informationer

Sådan leverer vi Business Automation...

Vi leverer RPA-automatisering og LowCode-udvikling på markedsledende software fra Microsoft og UiPath.

Droids Agency er partnere på begge udviklingsplatforme og giver jer så vidt muligt en uvildig rådgivning om de teknologivalg, som bedst passer til jeres behov, ambitioner og økonomi. 

Vi arbejder med automatiseringsprojekterne end-to-end – fra strategi og implementering hele vejen over til drift og support. Vi understøtter derfor hele RPA-værdikæden og har metoder, redskaber og koncepter til at bistå jer med alle dele af RPA-arbejdet afhængig af jeres aktuelle behov og ønsker.

Vores kompetencer omfatter:

 • Automatiseringsstrategi
 • Etablering af teknisk fundament
 • Automation-governance
 • Uddannelse i både UiPath og Microsofts Power Platform 
 • Heatmapping og screening af processer
 • Proceskortlægning og design af to-be processer
 • Udvikling af processer (kodning i den valgte udviklingsplatform)
 • Test og idriftsættelse af processer
 • Support, vedligehold og overvågning af processer

Vil du vide mere om, hvordan automation kan hjælpe din virksomhed?

Hvordan kan du bruge
automation i din virksomhed?

Kontakt os, så fortæller vi mere

En simpel sparringssession gør, at vi har mulighed for at kortlægge dine specifikke behov og derved etablere den optimale løsning.