Service

Automation

Vi leverer Robotic Process Automation (RPA) og Low Code applikationer (Apps) baseret på Microsofts Power Platform & UiPath. Vi leverer projekterne end-to-end.

En digital arbejdsstyrke...

Robotic Process Automation (RPA) er software som kan automatisere forretningsprocesser i og på tværs af forskellige applikationer. Ofte anvendes de eksisterende brugergrænseflader til at udføre automatiseringen - præcis som en en almindelig medarbejder ville løse opgaven. På den måde fungerer teknologien som en digital medarbejder, der blot kopierer de nuværende arbejdsgange.

Vi ser i stigende grad, at RPA-teknologien også udnytter systemsnitflader (API'er) til at skabe robuste automatiseringer og at teknologien bliver bedre til at understøtte mere komplekse handlinger, hvor kunstig intelligens (AI) fx kan udnyttes i de forskellige trin i automatiseringen. 

Processer, som er egnede til automatisering med RPA, er karakteriseret ved:

 • Volumen (der er mange gentagelser)
 • Ensartethed (det er ca. det samme I gør hver gang – dvs. lav varians)
 • Regelbaseret (der er en lav grad af faglig vurdering i processen)
 • Tilgængelighed (data er digitalt tilgængelige og velstrukturerede)
 • Stabilitet (I ændrer ikke på processen eller systemerne hele tiden)
Mathias

Mathias Gøttrup

Head of Automation

Mail  | +45 28 83 98 87

Hvorfor RPA?

Utrættelig arbejdskraft

En RPA-bot arbejder alle timer i døgnet, uden forringelse af kvalitet.

Bedre arbejdsmiljø

Med muligheden for udførsel af gentagne manuelle opgaver, oplever medarbejdere færre repetitive og ensartetede opgaver.

Frigørelse af kompetencer

RPA frigører betydelige menneskelige ressourcer. På denne måde kan hver medarbejders kompetencer bruges bedst muligt.

Hurtig implementering

RPA kan implementeres næsten øjeblikkeligt, i modsætning til mange andre teknologier, som kræver ressource-tunge initiativer.

Et fremtidssikret testmiljø

Gennem RPA vil du have mulighed for at lave state-of-the-art testmiljøer, som kan fremtidssikre kommende projekter.

Lav fejlprocent

RPA løser regelbaserede opgaver, derfor oplever man få til ingen fejl i dets arbejde.

Vi har blandt andet...

Hjulpet med at få automatiseret ca. 100 processer Aller
Lavet fuld governance, drift og implementering af skalerbart setup i samarbejde med deres digitalisering- og optimerings team LMST
Løftet desktop automation og assisteret i udviklingen af RPA Frederiksberg Kommune

Projekt eller konsulent basis

I Droids Agency arbejder vi med RPA på enten projekt- eller konsulent basis. 

Projekt Baseret

Vi leverer RPA-automatisering og LowCode-udvikling på markedsledende software fra Microsoft og UiPath.

Droids Agency er partnere på begge udviklingsplatforme og giver jer så vidt muligt en uvildig rådgivning om de teknologivalg, som bedst passer til jeres behov, ambitioner og økonomi. 

Vi arbejder med automatiseringsprojekterne end-to-end – fra strategi og implementering hele vejen over til drift og support. Vi understøtter derfor hele RPA-værdikæden og har metoder, redskaber og koncepter til at bistå jer med alle dele af RPA-arbejdet afhængig af jeres aktuelle behov og ønsker.

Konsulent Baseret

Ofte står vores kunder i den situation, at de har brug for en ekstra ressource eller særlige specialistkompetencer i en periode. Det kan være, at I har et projekt, der bare skal i mål til tiden, en back log der har vokset sig for stor eller en vakant stilling, som I venter på at få besat.  

I disse situationer tilbyder Droids Agency "udlån" af vores ressourcer i kortere eller længere perioder, hvor vi indgår som en del af jeres team på lige fod med jeres øvrige medarbejdere eller i en ledelsesrolle. Det kan naturligvis også handle om, at I har behov for at få tilført en afgørende kompetence eller viden i en kortere periode for at få den nødvendige inspiration og blive selvkørende. Det hjælper vi også med og vi lærer gerne fra os.

Processer vi ofte automatiserer

I Droids Agency har vi hjulpet over 100 forskellige virksomheder med at automatisere deres forretningsprocesser. Nedenfor kan du se nogle af de processer, som andre virksomheder har haft succes med at automatisere:

HR

 • On- og off-boarding
 • Overførelse af ferieuger
 • Opfølgning på tidsregistrering
 • Barselsaftaler
 • Afstemning af feriepengeinfo

Salg & marketing

 • Oprettelse af kunder
 • Oprettelse af købs- og salgsordrer
 • Synkronisering af CRM-processer
 • Fra CRM til oprettelse af kunde
 • Marketingstatistik

Finans & Regnskab

 • Bogføring
 • Fakturering
 • Kontering
 • Debitoropfølgning, inddrivelse & rykkere
 • Konsolidering af forskellige informationer

Vores kompetencer omfatter:

 • Automatiseringsstrategi
 • Etablering af teknisk fundament
 • Automation-governance
 • Uddannelse i både UiPath og Microsofts Power Platform 
 • Heatmapping og screening af processer
 • Proceskortlægning og design af to-be processer
 • Udvikling af processer (kodning i den valgte udviklingsplatform)
 • Test og idriftsættelse af processer
 • Support, vedligehold og overvågning af processer

Vil du vide mere om, hvordan automation kan hjælpe din virksomhed?

HenrikM

Henrik Mærkedahl

Senior Automation Consultant
Thomas

Thomas Petersen

Senior Automation Consultant

Power Apps

Hvad er Power Apps?

Microsoft Power Apps er et værktøj lanceret af Microsoft hvor brugeren gennem et intuitiv interface kan lave deres egne små applikationer.

Power Apps fungerer ved hjælp af et drag and drop system, hvilket vil sige at der ikke indgår noget faktisk kodning. Dette er kendt som No-code software.

Værktøjets format gør at man ikke skal have en dybdegående teknisk forståelse. Det er derfor et optimalt værktøj at adoptere og vænne sig til, da det muliggør automatiseringen af diverse manuelle tidskrævende opgaver.

Untitled_Artwork 2

Cases relateret til Business Automation

NAC-Subcase-1

Økonomi

Etablering af RPA-setup

 Nordic Aviation Capital er verdens største regionale flyleasingselskab. NAC leverer leasing og lease management services til flyselskaber og flyinvestorer internationalt. For NAC handler automatisering om at frigive tid i de forskellige afdelinger i virksomheden.
Case_Sonderborg

Økonomi

AI-signaturprojekt

Baggrunden for projektet er, at der med økonomiaftalen for 2021 er aftalt, at der i de kommende år skal igangsættes signaturprojekter, der skal give en række kommuner konkrete erfaringer med kunstig intelligens (AI).

Vores eksperter i Business Automation

Tim

Tim Daniel Hansen

Managing Partner
Mathias

Mathias Gøttrup

Head of Automation

Hvordan kan du bruge
automation i din virksomhed?

Kontakt os, så fortæller vi mere

En simpel sparringssession gør, at vi har mulighed for at kortlægge dine specifikke behov og derved etablere den optimale løsning.