Cases

Intelligent kundeoverblik og digital transformation

PFA satser massivt på digitalisering og har igangsat et større transformationsprogram. Vores rolle i transformationen har været at skabe fælles analysemetoder, at analysere kundens forretningsbehov og understøtte udviklingen af forskellige digitale services, systemer og automatiserede processer/workflows. I den forbindelse er der også skabt koncepter for, hvordan der kan anvedes intelligente service baseret på AI og Machine Learning i de interne løsninger hos Danmarks største pensionsselskab.

 

Læs mere

Gennemførelse af foranalyse og etapeanalyser til Mit Overblik

De fællesoffentlige parter har med Digitaliseringspagten indgået en aftale om at etablere Mit Overblik. Aftalen indebærer, at borgerne får et bedre digitalt overblik over de mest relevante oplysninger om dem selv og deres igangværende sager, udbetalte ydelser, betalinger og relevante aftaler – på tværs af staten, kommunerne og regionerne. Formålet med Mit Overblik er, at levere et overblik i bredden og på tværs af myndigheder.

Udfordringen

Etableringen af Mit overblik gennemføres trinvist, og ambitionen er, at etablere overblikket gennem fire etaper frem mod 2024. De første dele af Mit Overblik er allerede leveret i udvalgte pilotkommuner i form af løsningen Borgerblikket (ADDA-projektet). I forbindelse med ØA20 og ØA21 er det aftalt at udbrede disse informationer til alle kommuner i de første etaper af Mit Overblik.

Læs mere

AI-signaturprojekt

Baggrunden for projektet er, at der med økonomiaftalen for 2021 er aftalt, at der i de kommende år skal igangsættes signaturprojekter, der skal give en række kommuner konkrete erfaringer med kunstig intelligens (AI). Sønderborg Kommune er blevet udvalgt til at gennemføre projektet omkring Hurtigere sagsbehandling ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler. Formålet med projektet er at optimere ansøgnings- og sagsbehandlingsprocesserne omkring kropsbårne hjælpemidler efter servicelovens §112 ved hjælp af intelligente teknologier (AI).

Læs mere

AI til udarbejdelse af klimasmarte kørselsmønstre

Fantastiske, men ambitiøse, klimamål kan gøre det svært for kommuner med meget transport mellem f.eks. sygeplejen og borgerne. På den lange bane handler det om el og alternativ energi, men på den korte, kan det være svært at implementere løsninger der kan nedsætte CO2 udslippet. 

Læs mere