Service

Artificial Intelligence (AI)

 Vi leverer Intelligente løsninger ved hjælp af data og cutting edge AI og machine learning. Når vi skaber intelligent automatisering, er datasikkerhed og brugerbehov altid en del af ligningen.

Intelligente services

Kunstig Intelligens (AI) er et felt af metoder og teknologier, der anvender data til at skabe intelligente services. Feltet har gennem de seneste år været inde i en rivende udvikling og i dag ser vi i stigende grad, at teknologien bliver en del af helt almindelige forretningsprocesser.

I Droids Agency arbejder vi både med state of the art Machine Learning baseret på kunstige neurale netværk, NLP og andre mere traditionelle AI-metoder, som udnytter data til at skabe smarte løsninger. For os er det afgørende ikke teknologien, men at vi vælger den AI-metode, der bedst løser jeres udfordring. 

 

Mange virksomheder i Danmark er efterhånden gået i gang med at eksperimentere med Kunstig Intelligens (AI). Men for virksomheder der ikke er født ud af en data dreven forretningsmodel, er det i praksis svært at skabe en transformation med data som det primære brændstof i nye forretningsservices. At være datadrevet handler om kontinuerligt at skabe konkurrencefordele, gennemgribende effektivitet og innovation i hele værdikæden. Vores påstand er, at de fleste virksomheder ligger inde med et enormt uforløst datapotentiale, som kan være med til at transformere forretningen. Og hvis I allerede har fat i toppen af isbjerget, så handler det om at forstå den del, der endnu ligger under overfladen. 

Vil du vide mere om, hvordan AI kan gøre din virksomhed smartere?

Intelligente services vi har udviklet i Droids Agency

I Droids Agency har vi gennem de seneste 5 år udviklet en række intelligente services, som anvender AI-teknologi og data. Nedenfor kan du se nogle udvalgte eksempler på intelligente services vi har udviklet sammen med vores kunder

ParcelPredictor

Vi har sammen med en stor nordisk logistikvirksomhed, udviklet en AI-algoritme, som kan forudsige hvornår en pakke ankommer. Løsningen anvender historiske data omkring millioner af forsendelser til at forudsige, hvornår en pakke er fremme. AI-servicen hjælper kunden med at give en god og kvalificeret kundeservice med reduktion af average handling time (AHT).

Instant Feedback

CA A-kasse har lanceret en intelligent løsning, der kan vurdere brugernes CV’er og ansøgninger og som er i stand til at opsamle, analysere og svare i real time. Løsningen kan også sammenholde information i jobopslag med brugerens ansøgning og CV.  Brugernes tilbagemeldinger har efter lancering af servicen være meget positive ift. AI algoritmens nøjagtighed og relevans i feedback.

SmartMail

Droids Agency har i forbindelse med et AI-signaturprojekt udviklet en smart infrastruktur til mailfordeling baseret på kunstige neurale netværk og med brug af NLP-teknologi. Løsningen er i stand til at gennemgå og sortere indgående e-post med en høj præcision. Pt. har vi 6 kunder på løsningen, som Droids Agency leverer as-a-service. Til offentlige kunder leveres løsningen som OS SmartMail. 

Sådan leverer vi intelligente services...

Når vi udvikler AI-løsninger anvender vi normalt Open Source programmeringssproget Python, som er det mest udbredte i forbindelse med udvikling af AI og Machine Learning. En af fordelene ved Python er, at der findes en lang række Open Source kodebiblioteker med generisk kode og algoritmer, som er specifikt udviklet til AI-projekter.

Vores udviklere har stor erfaring med Python og de mest udbredte AI-kodebiblioteker. Det betyder, at vi hurtigt kan finde de rette redskaber og typer af algoritmer, når vi står over for en specifik use case – uanset om det kræver traditionel matematisk modellering, NLP, beslutningstræ-algoritmer, neurale netværk, clustering-algoritmer, computer vision eller andet. Vores indsigt i de generiske algoritmer og bibliotekerne er med til at øge vores succesrate og produktivitet og er en af årsagerne til at vi hurtigt kan levere resultater i AI-projekter. 

Droids Agency følger en gennemtestet metode, som kobler best practice for procesinnovation, systemudvikling og data science. Styrken ved vores metode er, at den er god til at folde nye anvendelsesscenarier ud og få dem gentænkt, så der sikres en god business case, som kunderne kan se sig selv i. Vores best practice for gennemførelse af AI-projekter gennemløber typisk følgende momenter i et agilt sprintforløb. Vi kalder metoden for "5D"

  1. Discover
  2. Design
  3. Data
  4. Develop
  5. Deploy

Book en gratis sparringssession med vores Head of AI, Emil Sarauw, hvor du kan høre mere om, hvordan AI kan anvendes i din virksomhed

Cases relateret til Artificial Intelligence

Syddjurs-1

Klima og logistik

AI til udarbejdelse af klimasmarte kørselsmønstre

Fantastiske, men ambitiøse, klimamål kan gøre det svært for kommuner med meget transport mellem f.eks. sygeplejen og borgerne. På den lange bane handler det om el og alternativ energi, men på den korte, kan det være svært at implementere løsninger der kan nedsætte CO2 udslippet.

Case_Sonderborg

Offentlig forvaltning

AI-signaturprojekt

Baggrunden for projektet er, at der med økonomiaftalen for 2021 er aftalt, at der i de kommende år skal igangsættes signaturprojekter, der skal give en række kommuner konkrete erfaringer med kunstig intelligens (AI).

CA Billede

Medlemsservice

AI-powered Instant Feedback service

Droids Agency har hjulpet CA med at udvikle løsningen Instant Feedback - et AI-baseret system, som giver feedback på medlemmernes CV’er og ansøgninger.

Roskilde

Maildroid

Automatisk postfordeling: Flere ressourcer og øget kvalitet

En robot baseret på kunstig intelligens (AI) og machine learning har gjort fordelingen af digital post i Roskilde Kommune hurtigere og mere sikker. Medarbejderne har fået tid til andre opgaver.

Vores eksperter i AI

Tim

Tim D. Hansen

Managing Partner
EmilS

Emil Sarauw

Head of AI

Hvordan kan du bruge
Intelligente Services og AI i din virksomhed?

Kontakt os, så fortæller vi mere