Service

Artificial Intelligence (AI)

 Vi leverer Intelligente løsninger ved hjælp af data og cutting edge AI og machine learning. Når vi skaber intelligent automatisering, er datasikkerhed og brugerbehov altid en del af ligningen.

Kunstig Intelligens

Kunstig intelligens (AI) repræsenterer et omfattende spektrum af teknologier og metoder, der udnytter data til at generere intelligente løsninger og tjenester. Området har gennemgået betydelige fremskridt de seneste år, hvorved teknologierne er blevet integreret i en række almindelige forretningsprocesser.

Hos Droids Agency specialiserer vi os i både avancerede machine learning-metoder som neurale netværk, naturlig sprogforståelse (NLP), og også i anvendelsen af de nye store sprogmodeller som ChatGPT og GPT-4.

Vi benytter desuden en række mere konventionelle AI-teknikker, der alle er centreret omkring udnyttelse af data for at generere effektive løsninger.

Vores primære fokus er ikke på teknologien, men på at udvælge den mest effektive AI-strategi med de redskaber, der løser dine specifikke udfordringer.

I Danmark er mange virksomheder og organisationer godt i gang med at udforske potentialet ved kunstig intelligens. At være datadrevet indebærer en vedvarende stræben efter at skabe konkurrencefordele, gennemgribende effektivitet, og innovation på tværs af hele værdikæden.

Hvis din virksomhed allerede har taget de første skridt i anvendelsen af AI, er næste fase at forstå, skalere og udnytte det potentiale, der fortsat ligger under overfladen.

AI Rådgivning

Droids Agency har omfattende ekspertise i at rådgive virksomheder og organisationer om optimal udnyttelse af kunstig intelligens og machine learning. Vi tilbyder forløb med workshops og dialog med nøglemedarbejdere for at afdække potentialer, at identificere innovationsmuligheder og vurdere den nødvendig indsats til at implementere de ønskede forandringer.

Emner vi typisk rådgiver om:

Identificering af AI-potentialer i organisationen
  • Hvor i organisationen kan der nemmest høstes gevinster ved brug af AI?
  • Kan opgaven løses ved in-house kompetencer eller ved hjælp udefra?
Opstart af AI/Data Science-afdeling
  • Hvilke kompetencer er der brug for på teamet?
  • Lokal-hosting eller Cloud?
  • Valg af teknologi/platform
  • Hvad er det gode setup med DevOps og MLOps?

Vil du vide mere om, hvordan AI kan gøre din virksomhed smartere?

AI Udvikling

Droids Agency tilbyder konsulentbistand til udvikling af AI, Machine Learning, DevOps, Azure, Back-End og Front-End i AI-projekter. Vi er kendt for at genemføre succesfulde AI-projekter fra idéstadiet til at løsningen er i drift.  

Vores erfarne AI- og machine learning konsulenter arbejder tæt sammen med kunderne for at forstå deres forretningsmæssige udfordringer, og vi tilpasser vores løsninger til organisationens eksisterende infrastruktur for at sikre en problemfri udnyttelse af teknologierne.

Teknologier, platforme og frameworks hvor vi har ekspertise inkluderer:

 • Python
 • .Net
 • React
 • Azure
 • GPT/OpenAI
 • Docker
 • Kubernetes

CA Billede

Case
AI-powered Instant Feedback service

Droids Agency's machine learning konsulenter har hjulpet CA med at udvikle løsningen Instant Feedback - et AI-baseret system, som giver feedback på medlemmernes CV’er og ansøgninger.

Foredrag og Workshops

Droids Agency fremmer forståelsen og udbredelsen af AI-teknologier for at skabe værdi i forskellige brancher. Vi tilbyder skræddersyede foredrag om AI og workshops tilpasset forskellige målgrupper, herunder ledere, beslutningstagere, tekniske teams og medarbejdere.

Vores indlæg tilpasses organisationernes eksisterende forhold og deltagerens baggrundsviden for at sikre optimalt udbytte af arrangementerne.

Vi oplever øget interesse for foredrag om AI og store generative modeller. I 2023 har vi gennemført over 20 foredrag og workshops om AI, ChatGPT og GPT-4.

Vi har udarbejdet en række standardforedrag, der løbende opdateres med den nyeste viden i takt med teknologiernes udvikling. Læs mere om vores foredrag om AI her:

Vores foredrag omhandler ChatGPT og GPT-4 og giver publikum indsigt i store sprogmodeller. Vi diskuterer også, hvad disse modeller kan betyde for fremtiden. Hos Droids Agency forventer vi, at ligesom sociale medier og smartphones ændrede vores måde at interagere med verden omkring år 2008, vil vi alle snart vænne os til en ny virkelighed med superintelligente sprogmodeller.

For at være i front inden for denne samfundsændrende teknologi er det vigtigt at have en vis forståelse for den underliggende teknologi. Vores foredrag formidler denne forståelse og mere til i et format, der er tilpasset det aktuelle publikum.

Typisk afholdes foredraget for hele organisationer, ledelseslaget eller teknologi-afdelinger, så de kan være med helt fremme i udviklingen.

Her får publikum et inspirerende og dybdegående foredrag omkring store sprogmodeller (se "Foredrag om store sprogmodeller").

Dette efterfølges af en workshop, faciliteret af foredragsholderen, hvorigennem deltagerne bliver opfordret og guidet igennem til, hvordan sprogmodeller kan anvendes i deres egen organisation.

Arrangementet afholdes typisk for teknologi-afdelinger, PR-medarbejdere eller andre der arbejder med at producere skreven tekst.

Hvad enten man arbejder med generative sprogmodeller- billedmodeller eller andre måder at bruge AI til content generation, så er det vigtigt at forstå, hvordan man kommunikerer med disse modeller. Mange taler om, at Prompt-Engineering er det nye attraktive felt inden for AI. Gennem denne workshop lærer vi deltagerne, hvordan man på bedst mulig vis kan kommunikere med med modellerne, og dermed anvende de kraftfulde værktøjer på mest optimal vis.

De typiske emner for workshoppen er:

 • GPT-4 - Eksempelvis: Hjælp til kodning, mailbesvarelse, Resume generering og Dokumentation
 • Midjourney - Eksempelvis generering af: Billed-content til hjemmeside eller powerpoints, Virksomhedsspecifikke ikoner, Design-Inspiration, Logo-Design
Workshoppen afholdes typisk for teknologi-afdelinger, PR-medarbejdere eller andre der arbejder med at producere skreven tekst eller grafisk indhold.
AI Netværk

Vi har også et AI-netværk, der supplerer vores foredrag om AI og workshops.

Vores AI-orienterede netværksgruppe er dedikeret til at dele konkrete erfaringer fra AI-projekter og give faglige input inden for områder som governance, projektledelse, business case, platforme, drift og alt andet, der er nødvendigt for at opnå succes med dit AI-projekt.

Netværksgruppen vil også indeholde elementer fra vores foredrag og workshops, som vi vurderer er relevante og aktuelle.

Du kan læse mere her:

AI produkter

I Droids Agency har vi gennem de seneste 6 år udviklet en række intelligente standardservices, som anvender AI-teknologi og data.

Du kan læse mere om alle produkterne og se AI-eksempler her:

Sådan leverer vi intelligente services...

Når vi udvikler AI-løsninger anvender vi normalt Open Source programmeringssproget Python, som er det mest udbredte i forbindelse med udvikling af AI og Machine Learning. En af fordelene ved Python er, at der findes en lang række Open Source kodebiblioteker med generisk kode og algoritmer, som er specifikt udviklet til AI-projekter.

Vores udviklere har stor erfaring med Python og de mest udbredte AI-kodebiblioteker. Det betyder, at vi hurtigt kan finde de rette redskaber og typer af algoritmer, når vi står over for en specifik use case – uanset om det kræver traditionel matematisk modellering, NLP, beslutningstræ-algoritmer, neurale netværk, clustering-algoritmer, computer vision eller andet. Vores indsigt i de generiske algoritmer og bibliotekerne er med til at øge vores succesrate og produktivitet og er en af årsagerne til at vi hurtigt kan levere resultater i AI-projekter. 

Droids Agency følger en gennemtestet metode, som kobler best practice for procesinnovation, systemudvikling og data science. Styrken ved vores metode er, at den er god til at folde nye anvendelsesscenarier ud og få dem gentænkt, så der sikres en god business case, som kunderne kan se sig selv i. Vores best practice for gennemførelse af AI-projekter gennemløber typisk følgende momenter i et agilt sprintforløb. Vi kalder metoden for "5D"

 1. Discover
 2. Design
 3. Data
 4. Develop
 5. Deploy

Cases relateret til Artificial Intelligence

Syddjurs-1

Klima og logistik

AI til udarbejdelse af klimasmarte kørselsmønstre

Fantastiske, men ambitiøse, klimamål kan gøre det svært for kommuner med meget transport mellem f.eks. sygeplejen og borgerne. På den lange bane handler det om el og alternativ energi, men på den korte, kan det være svært at implementere løsninger der kan nedsætte CO2 udslippet.

Case_Sonderborg

Offentlig forvaltning

AI-signaturprojekt

Baggrunden for projektet er, at der med økonomiaftalen for 2021 er aftalt, at der i de kommende år skal igangsættes signaturprojekter, der skal give en række kommuner konkrete erfaringer med kunstig intelligens (AI).

Læs mere om dette projekt og de AI eksempler involveret her:

CA Billede

Medlemsservice

AI-powered Instant Feedback service

Droids Agency har hjulpet CA med at udvikle løsningen Instant Feedback - et AI-baseret system, som giver feedback på medlemmernes CV’er og ansøgninger.

Roskilde

Maildroid

Automatisk postfordeling: Flere ressourcer og øget kvalitet

En robot baseret på kunstig intelligens (AI) og machine learning har gjort fordelingen af digital post i Roskilde Kommune hurtigere og mere sikker. Medarbejderne har fået tid til andre opgaver.

Vores eksperter i AI

Emil Sarauw - Partner og Head of AI

Emil Sarauw

Partner & Head of AI
Tim

Tim D. Hansen

Managing Partner

Hvordan kan du bruge
Intelligente Services og AI i din virksomhed?

Kontakt os, så fortæller vi mere