Service

Artificial Intelligence (AI)

 Vi leverer Intelligente løsninger ved hjælp af data og cutting edge AI og machine learning. Når vi skaber intelligent automatisering, er datasikkerhed og brugerbehov altid en del af ligningen.

  Kunstig Intelligens - Hvad, hvordan og hvornår?

Kunstig intelligens (AI) repræsenterer et omfattende spektrum af teknologier og metoder, der udnytter data til at generere intelligente løsninger og tjenester. Området har gennemgået betydelige fremskridt de seneste år, hvorved teknologierne er blevet integreret i en række almindelige forretningsprocesser.

Hos Droids Agency specialiserer vi os i både avancerede machine learning-metoder som neurale netværk, naturlig sprogforståelse (NLP), og også i anvendelsen af de nye store sprogmodeller som ChatGPT og GPT-4.

Vi benytter desuden en række mere konventionelle AI-teknikker, der alle er centreret omkring udnyttelse af data for at generere effektive løsninger.

Vores primære fokus er ikke på teknologien, men på at udvælge den mest effektive AI-strategi med de redskaber, der løser dine specifikke udfordringer.

I Danmark er mange virksomheder og organisationer godt i gang med at udforske potentialet ved kunstig intelligens. At være datadrevet indebærer en vedvarende stræben efter at skabe konkurrencefordele, gennemgribende effektivitet, og innovation på tværs af hele værdikæden.


Herunder kan du se hvordan vi har hjulpet andre med anvendelsen af AI, skalering og udnyttelse af det potentiale, der ligger under overfladen.

Er du nysgerrig på hvorvidt din virksomhed kan gøre brug af AI, kan du herunder skrive din mail. Så identificerer vi potentialet i din virksomhed og vender tilbage med konkrete ideer og tiltag.

 

Gratis

AI Potentiale Assessment

Form CTA

Foredrag og Workshops om AI, GPT og Generative modeller

Droids Agency fremmer forståelsen og udbredelsen af AI-teknologier for at skabe værdi i forskellige brancher. Vi tilbyder skræddersyede foredrag om AI og workshops tilpasset forskellige målgrupper, herunder ledere, beslutningstagere, tekniske teams og medarbejdere.

Vores indlæg tilpasses organisationernes eksisterende forhold og deltagerens baggrundsviden for at sikre optimalt udbytte af arrangementerne.

Vi oplever øget interesse for foredrag om AI og store generative modeller. I 2023 har vi gennemført over 20 foredrag og workshops om AI, ChatGPT og GPT-4.

Vi har udarbejdet en række standardforedrag, der løbende opdateres med den nyeste viden i takt med teknologiernes udvikling. Læs mere om vores foredrag & workshop om AI her:

20231115_150345_2

AI Rådgivning

Droids Agency har omfattende ekspertise i at rådgive virksomheder og organisationer om optimal udnyttelse af kunstig intelligens og machine learning. Vi tilbyder forløb med workshops og dialog med nøglemedarbejdere for at afdække potentialer, at identificere innovationsmuligheder og vurdere den nødvendig indsats til at implementere de ønskede forandringer.

Emner vi typisk rådgiver om:

Identificering af AI-potentialer i organisationen
  • Hvor i organisationen kan der nemmest høstes gevinster ved brug af AI?
  • Kan opgaven løses ved in-house kompetencer eller ved hjælp udefra?
Opstart af AI/Data Science-afdeling
  • Hvilke kompetencer er der brug for på teamet?
  • Lokal-hosting eller Cloud?
  • Valg af teknologi/platform
  • Hvad er det gode setup med DevOps og MLOps?

Case

AI Rådgivning til Fondenes Videnscenter

Fondenes Videnscenter kom til os med spørgsmålet om skabelsen af et omfattende vidensbibliotek, som indsamler og organiserer en stor mængde information om filantropi, en opgave, der traditionelt kræver betydelige menneskelige ressourcer og tid.

FV

Udfordring

Vi lagde ud med at forstå Fondenes Videnscenters specifikke udfordringer og behov. Denne indledende indsigt var afgørende for at skræddersy AI-løsningen,

Problemet var tiden og ressourcerne brugt på at indsamle, resumere, og kategorisere de store mængder videnskabelige artikler og rapporter. Der var derfor behov for et system, som effektiviserede denne proces, for som Ann-Sofie Nielsen, Kommunikations- og Netværkschef siger:

"Vi er et ret lille sekretariat og det er en ret tidskrævende opgave at lave et bibliotek af videnskabelige artikler, som der skal skrives resumeer af og som skal kategoriseres og det kunne vi ikke have gjort hvis vi ikke havde haft AI at hjælpe"

Ann-sofie-1

Det kræver færre timer pr. medarbejder at lave og opretholde vores Vidensbibliotek. Ann-Sofie Nielsen, Kommunikations- og Netværkschef

Løsning

Løsningen blev at konfigurere og anvende en instans af ChatGPT til at læse og opsummere de videnskabelige artikler og rapporter. Et stykke arbejde der ellers skulle klares med Fondenes Videnscenters begrænsede tid og ressourcer. 

Samtidig, kategoriserer AI'en automatisk hvert dokument i relevante emner, som f.eks. 'fonde og klima', hvilket gør det nemmere for brugere at navigere i biblioteket og finde den specifikke viden, de søger.

For Fondenes Videnscenter har løsningen betydet at deres energi kan bruges på medlemmerne, fremfor skrivning af resumeer. 

Til processen med Droids siger Ann-Sofie "Droids har været særligt gode til at fortælle om mulighederne med AI; hvilke arbejdsopgaver kan det hjælpe med og hvordan kan det integreres i det eksisterende flow."

Screenshot 2024-01-04 at 14.38.04

Resultat

Denne case er et godt eksempel på hvordan AI, specifikt ChatGPT, har transformeret Fondenes Videnscenters tilgang til informationshåndtering.

Brugen af AI til at automatisere processer som resumé-skrivning og kategorisering af artikler har forbedret effektiviteten og tilgængeligheden af vigtig viden.

Til sidst udtaler Ann-Sofie: "Vi startede med en workshop i ChatGPT,  da vi også bruger det generelt i vores arbejde - og vi har kunne mærke at der er nogle arbejdsopgaver som vi kan lave meget nemmere efter vi har fået hjælp fra Droids til at bruge ChatGPT."

Screenshot 2024-01-04 at 14.38.55

Vores fokus i AI Rådgivning ligger på at levere konkrete resultater.

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at sikre, at de opnår både kortsigtede resultater på de problemer og udfordringer de kommer med, samtidig med at sørge for at kigge på mulige langsigtede strategiske gevinster fra deres AI-investeringer. Gennem vores mange års ekspertise og tilpassede tilgang sikrer vi, at hver organisation vi arbejder med, er udstyret til at udnytte AI's kraft fuldt ud.

AI-netværk

Gratis netværksgruppe om artificial intelligence for virksomheder og myndigheder

Som medlem får du mulighed for at :

 • Sparre med eksperter og de andre medlemmer i netværket
 • Høre spændende foredrag om nye AI-teknologier og relevante use-cases
 • Få hjælp til konceptuelle og praktiske udfordringer

Du kan tilmelde dig og læse mere om netværksgruppen via knappen til venstre.

AI Udvikling

Droids Agency tilbyder konsulentbistand til udvikling af AI, Machine Learning, DevOps, Azure, Back-End og Front-End i AI-projekter. Vi er kendt for at genemføre succesfulde AI-projekter fra idéstadiet til at løsningen er i drift.  

Vores erfarne AI- og machine learning konsulenter arbejder tæt sammen med kunderne for at forstå deres forretningsmæssige udfordringer, og vi tilpasser vores løsninger til organisationens eksisterende infrastruktur for at sikre en problemfri udnyttelse af teknologierne.

Teknologier, platforme og frameworks hvor vi har ekspertise inkluderer:

 • Python
 • .Net
 • React
 • Azure
 • GPT/OpenAI
 • Docker
 • Kubernetes

CA Billede

Case
AI-powered Instant Feedback service

Droids Agency's machine learning konsulenter har hjulpet CA med at udvikle løsningen Instant Feedback - et AI-baseret system, som giver feedback på medlemmernes CV’er og ansøgninger.

AI produkter

I Droids Agency har vi gennem de seneste 7 år udviklet en række intelligente standardservices, som anvender AI-teknologi og data.

Du kan læse mere om alle produkterne og se AI-eksempler her:

Sådan leverer vi intelligente services...

Når vi udvikler AI-løsninger anvender vi normalt Open Source programmeringssproget Python, som er det mest udbredte i forbindelse med udvikling af AI og Machine Learning. En af fordelene ved Python er, at der findes en lang række Open Source kodebiblioteker med generisk kode og algoritmer, som er specifikt udviklet til AI-projekter.

Vores udviklere har stor erfaring med Python og de mest udbredte AI-kodebiblioteker. Det betyder, at vi hurtigt kan finde de rette redskaber og typer af algoritmer, når vi står over for en specifik use case – uanset om det kræver traditionel matematisk modellering, NLP, beslutningstræ-algoritmer, neurale netværk, clustering-algoritmer, computer vision eller andet. Vores indsigt i de generiske algoritmer og bibliotekerne er med til at øge vores succesrate og produktivitet og er en af årsagerne til at vi hurtigt kan levere resultater i AI-projekter. 

Droids Agency følger en gennemtestet metode, som kobler best practice for procesinnovation, systemudvikling og data science. Styrken ved vores metode er, at den er god til at folde nye anvendelsesscenarier ud og få dem gentænkt, så der sikres en god business case, som kunderne kan se sig selv i. Vores best practice for gennemførelse af AI-projekter gennemløber typisk følgende momenter i et agilt sprintforløb. Vi kalder metoden for "5D"

 1. Discover
 2. Design
 3. Data
 4. Develop
 5. Deploy

Cases relateret til Artificial Intelligence

Syddjurs-1

Klima og logistik

AI til udarbejdelse af klimasmarte kørselsmønstre

Fantastiske, men ambitiøse, klimamål kan gøre det svært for kommuner med meget transport mellem f.eks. sygeplejen og borgerne. På den lange bane handler det om el og alternativ energi, men på den korte, kan det være svært at implementere løsninger der kan nedsætte CO2 udslippet.

Case_Sonderborg

Offentlig forvaltning

AI-signaturprojekt

Baggrunden for projektet er, at der med økonomiaftalen for 2021 er aftalt, at der i de kommende år skal igangsættes signaturprojekter, der skal give en række kommuner konkrete erfaringer med kunstig intelligens (AI).

Læs mere om dette projekt og de AI eksempler involveret her:

CA Billede

Medlemsservice

AI-powered Instant Feedback service

Droids Agency har hjulpet CA med at udvikle løsningen Instant Feedback - et AI-baseret system, som giver feedback på medlemmernes CV’er og ansøgninger.

Roskilde

Maildroid

Automatisk postfordeling: Flere ressourcer og øget kvalitet

En robot baseret på kunstig intelligens (AI) og machine learning har gjort fordelingen af digital post i Roskilde Kommune hurtigere og mere sikker. Medarbejderne har fået tid til andre opgaver.

Vores eksperter i AI

Emil kontor_lille_2

Emil Sarauw

Partner & Head of AI

20 70 86 05
Email

Tim

Tim D. Hansen

Managing Partner

42 36 66 14

Email

Hvordan kan du bruge
Intelligente Services og AI i din virksomhed?

Kontakt os, så fortæller vi mere