AI rådgivning

AI-Rådgivning til Fondenes Videnscenter

Baggrunden for projektet handlede om hvordan skabelsen af et omfattende vidensbibliotek, som indsamler og organiserer en stor mængde information om filantropi, kunne løses ved hjælp af AI.

FV

Udfordringen

Udfordringen var tiden og ressourcerne der skulle bruges på at indsamle, resumere, og kategorisere de store mængder videnskabelige artikler og rapporter. Fondenes Videnscenter er et lille sekretariat bestående af 7 passionerede medarbejdere. Det var derfor ikke en holdbar løsning at skulle læse, analysere og skrive resumerer manuelt, da sådan en opgave kræver en betydelig arbejdskraft. 

Der var derfor behov for et system, som effektiviserede denne proces, for som Ann-Sofie Nielsen, Kommunikations- og Netværkschef siger:

"Vi er et ret lille sekretariat og det er en ret tidskrævende opgave at lave et bibliotek af videnskabelige artikler, som der skal skrives resumeer af og som skal kategoriseres og det kunne vi ikke have gjort hvis vi ikke havde haft AI at hjælpe"

Ann-sofie-1

Det kræver færre timer pr. medarbejder at lave og opretholde vores Vidensbibliotek. Ann-Sofie Nielsen, Kommunikations- og Netværkschef

Løsningen

Løsningen blev at konfigurere og anvende en instans af ChatGPT til at læse og opsummere de videnskabelige artikler og rapporter. Et stykke arbejde der ellers skulle klares med Fondenes Videnscenters begrænsede tid og ressourcer. 

Samtidig, kategoriserer AI'en automatisk hvert dokument i relevante emner, som f.eks. 'fonde og klima', hvilket gør det nemmere for brugere at navigere i biblioteket og finde den specifikke viden, de søger.

For Fondenes Videnscenter har løsningen betydet at deres tid og energi kan bruges på medlemmerne, fremfor skrivning af resumeer. 

Til processen med Droids siger Ann-Sofie "Droids har været særligt gode til at fortælle om mulighederne med AI; hvilke arbejdsopgaver kan det hjælpe med og hvordan kan det integreres i det eksisterende flow."

Screenshot 2024-01-04 at 14.38.55

Resultaterne

Denne case er et godt eksempel på hvordan AI, specifikt ChatGPT, har transformeret Fondenes Videnscenters tilgang til informationshåndtering.

Brugen af AI til at automatisere processer som resumé-skrivning og kategorisering af artikler har forbedret effektiviteten og tilgængeligheden af vigtig viden.

Til sidst udtaler Ann-Sofie: "Vi startede med en workshop i ChatGPT,  da vi også bruger det generelt i vores arbejde - og vi har kunne mærke at der er nogle arbejdsopgaver som vi kan lave meget nemmere efter vi har fået hjælp fra Droids til at bruge ChatGPT."

I vores arbejde med AI rådgivning, arbejder vi tæt sammen med vores kunder for at sikre, at de opnår både kortsigtede resultater på de udfordringer de kommer med, samtidig med at sørge for at kigge på mulige langsigtede strategiske gevinster fra deres AI-investeringer. Gennem vores mange års ekspertise, sikrer vi, at hver organisation vi arbejder med, er udstyret til at udnytte AI's kraft fuldt ud.

Facts

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vil du høre mere om vores løsning til Fondenes Videnscenter?

 

Emil kontor_lille_2

Emil Sarauw

Partner & Head of AI

Andre relaterede cases

Case_PFA
Syddjurs Thumnbnail

Kundeservice

Intelligent kundeoverblik og digital transformation

PFA satser massivt på digitalisering og har igangsat et større transformationsprogram. Vores rolle i transformationen har været at skabe fælles analysemetoder, at analysere kundens forretningsbehov og understøtte...

HR & Administration

AI til udarbejdelse af klimasmarte kørselsmønstre

Fantastiske, men ambitiøse, klimamål kan gøre det svært for kommuner med meget transport mellem f.eks. sygeplejen og borgerne. På den lange bane handler det om el og alternativ energi, men på den korte, kan det være svært at implementere løsninger der kan nedsætte CO2 udslippet.