Kundeservice

Gennemførelse af foranalyse og etapeanalyser til Mit Overblik

De fællesoffentlige parter har med Digitaliseringspagten indgået en aftale om at etablere Mit Overblik. Aftalen indebærer, at borgerne får et bedre digitalt overblik over de mest relevante oplysninger om dem selv og deres igangværende sager, udbetalte ydelser, betalinger og relevante aftaler – på tværs af staten, kommunerne og regionerne. Formålet med Mit Overblik er, at levere et overblik i bredden og på tværs af myndigheder.
KL-1

Udfordringen

Etableringen af Mit overblik gennemføres trinvist, og ambitionen er, at etablere overblikket gennem fire etaper frem mod 2024. De første dele af Mit Overblik er allerede leveret i udvalgte pilotkommuner i form af løsningen Borgerblikket (ADDA-projektet). I forbindelse med ØA20 og ØA21 er det aftalt at udbrede disse informationer til alle kommuner i de første etaper af Mit Overblik.

Hvilke områder og visninger der skal leveres i de efterfølgende etaper aftales fra år til år – ud fra hvad der giver mest værdi for borgeren og med hensyn til områdernes modenhed og den løbende systemmodernisering.

For at fastlægge indholdet i etaperne har KL engageret Droids Agency i arbejdet med at gennemføre analyserne.

Løsningen

Droids Agency har gennem analyserne gennemført en række dataorienterede analyser med fokus på en balancering af:
  1. At kortlægge borgerens behov for adgang til data inden for en række fagområder.
  2. At afgrænse, hvilke data kommunerne kan forpligte sig til at vise til borgeren i etape 1, 2. 3 og 4.
  3. At vurdere de tekniske muligheder og økonomiske implikationer ved at udstille data.
 

I forløbet har Droids Agency interviewet leverandører, gennemført workshops og deepdivesmed en lang række kommuner og der er gennemført over 30 borgerinterviews i borgernes eget hjem med brug at UX- og servicedesign metoder for at få afdækket borgernes behov.

image-png-2

Resultaterne

Droids Agency har gennem arbejdet leveret en plan for udrulning af Mit Overblik for de kommunale borgerrettede områder i 2020, 2021, 2022 og 2023 (etape 1-4). På baggrund af analyserne har KL indgået politiske aftaler med Staten omkring udrulning i alle 98 kommuner.

Vi har leveret skitser og Mock Ups på de kommunale brugergrænseflader til Borger.dk og KOMBIT. Der er herudover vist en vej fremadrettet, som der kan bygges videre på, om hvor de mest ambitiøse kommuner har mulighed for at gå længere end det der er aftalt med de politiske aftaler.

Facts

  • Alle borgere i Danmark har i dag adgang til løsningen på Borger.dk
  • 55 % af borgerne svarer at de er meget tilfreds eller tilfreds med løsningen.
  • 67 % af alle borgere synes det er relevant at få vist sager i Mit Overblik

Vil høre mere om vores løsning til PFA?

 

Tim

Tim D. Hansen

Managing Partner

Andre relaterede cases

Case_PFA
Case_Sonderborg

Kundeservice

Intelligent kundeoverblik og digital transformation

PFA satser massivt på digitalisering og har igangsat et større transformationsprogram. Vores rolle i transformationen har været at skabe fælles analysemetoder, at analysere kundens forretningsbehov og understøtte...

Økonomi

AI-signaturprojekt

Baggrunden for projektet er, at der med økonomiaftalen for 2021 er aftalt, at der i de kommende år skal igangsættes signaturprojekter, der skal give en række kommuner konkrete erfaringer med kunstig intelligens (AI). Sønderborg Kommune er blevet udvalgt til at gennemføre projektet omkring Hurtigere sagsbehandling ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler.

Kontakt os