Økonomi

AI-Signaturprojekt: RefCase i Sønderborg Kommune

Baggrunden for projektet er, at der med økonomiaftalen for 2021 er aftalt, at der i de kommende år skal igangsættes signaturprojekter, der skal give en række kommuner konkrete erfaringer med kunstig intelligens (AI).

Sønderborg Kommune er blevet udvalgt til at gennemføre projektet omkring Hurtigere sagsbehandling ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler.

Formålet med projektet er at optimere ansøgnings- og sagsbehandlingsprocesserne omkring kropsbårne hjælpemidler efter servicelovens §112 ved hjælp af intelligente teknologier (AI).

Sønderborg

Udfordringen

Sønderborg Kommune modtager dagligt mellem 15-20 ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler, hvilket svarer til næsten 5000 ansøgninger om måneden. For at kunne vurdere ansøgningerne skal ansøgeren redegøre for en lang række fysiske og helbredsmæssige forhold, der er afgørende for om de har behov for et kropsbårent hjælpemiddel.

Ansøgningerne indeholder sjældent den nødvendige dokumentation. Derfor er det vigtigt, at sagsbehandleren grundigt gennemgår ansøgningen – hvilket er tidskrævende, og resulterer i tilbageløb til borgeren og/eller lægefaglig samarbejdspartner for at indhente yderligere information. Samtidig er der en del komplekse sager, hvor kommunen anvender meget tid og er afhængig af erfarne medarbejdere, som har erfaring med lignende sager for at kunne træffe konsistente afgørelser. Derfor vil kommunen forsøge at optimere processen og understøtte processen med AI og smart teknologi.

Løsningen

Droids Agency har i første omgang bistået Sønderborg Kommune med at gennemføre forberedelsesfasen i AI-signaturprojektet i starten af 2021. Herefter er vi gået i gang med at gennemføre det første AI-POC, hvor vi laver den første AI-algoritme i projektet. I forløbet har konsulentteamet afholdt en række møder og workshops med projektgruppen omkring de vigtige startaktiviteter i projektet. I denne forbindelse har Droids Agency hjulpet kommunen med forskellige aktiviteter for at få lagt det rette fokus fra start.

Ydelserne omfatter bl.a.:

 • Udarbejdelse af scopebeskrivelse for løsningen i AI-signaturprojektet
 • Estimering af leverancer mv.
 • Facilitering af div. workshops og møder
 • Kortlægning af as-is systemarkitektur og dataflows
 • Input til den fremtidige databærende infrastruktur og arkitektur
 • Input og bistand til forberedelse af styregruppemøder
 • Migrering af sager fra Acadre ESDH til Dedalus(ved hjælp af RPA)
Sønderborg2

Resultaterne

Resultatet af forberedelsesfasen er bl.a., at kommunen har fået et overblik over den nuværende proces for Kropsbårne hjælpemidler med hypoteser omkring, hvor det kan give mening at implementere AI. Hermed er der skabt en ramme for, hvad der skal ske fremadrettet i projektet.

Herudover er resultatet af fasen, at kommunen er blevet klar til at gå videre med de næste faser og anskaffelser i projektet i løbet af relativt kort tid. Til venstre ses et udkast til muligheder for at understøtte processen med smart teknologi og AI, som er udarbejdet i samarbejde med fagmedarbejderne fra kommunen.

Dette har resulteret i RefCase, en AI-løsning som ved hjælp af sprogteknologi danner et hurtigt overblik over borgerens sag ved at identificere data fra lignende sager. Dermed kan medarbejderen hurtigere finde frem til hvilket hjælpemiddel borgeren har behov for.

RefCase hjælper med at automatisere sagsbehandlingen som ellers er en manuel proces. Det er en stor hjælp for sagsbehandlerne, da processen sparer tid og samtidigt sikrer at borgerne får den rette hjælp. Læs mere om casen her

Facts

 • Der er inden for de seneste 5 år oprettet +8.000 sager med bevillinger.
 • En sag kan være relativt kompleks og kan indeholde op til ca. 20 dokumenter med ansøgninger, journalnotater, attester mv.
 • Der er ca. 35 forskellige kategorier af kropbårne hjælpemidler man kan søge om fx korsetter, parykker, ortopædisk fodtøj og indlæg, brystproteser, bandager og skinner og diabetesmaterialer.
 • Den samlede oplevede tid for en sag er typisk 10 uger i dag.

Vil du høre mere om vores løsning til Sønderborg?

 

Tim

Tim D. Hansen

Managing Partner

Andre relaterede cases

Case_PFA
Syddjurs Thumnbnail

Kundeservice

Intelligent kundeoverblik og digital transformation

PFA satser massivt på digitalisering og har igangsat et større transformationsprogram. Vores rolle i transformationen har været at skabe fælles analysemetoder, at analysere kundens forretningsbehov og understøtte...

HR & Administration

AI til udarbejdelse af klimasmarte kørselsmønstre

Fantastiske, men ambitiøse, klimamål kan gøre det svært for kommuner med meget transport mellem f.eks. sygeplejen og borgerne. På den lange bane handler det om el og alternativ energi, men på den korte, kan det være svært at implementere løsninger der kan nedsætte CO2 udslippet. 

Kontakt os