HR & Administration

AI til udarbejdelse af klimasmarte kørselsmønstre

Fantastiske, men ambitiøse, klimamål kan gøre det svært for kommuner med meget transport mellem f.eks. sygeplejen og borgerne. På den lange bane handler det om el og alternativ energi, men på den korte, kan det være svært at implementere løsninger der kan nedsætte CO2 udslippet.

Syddjurs er gået sammen med Århus, Favrskov, Slagelse, Sønderborg og Århus Kommune om at reducere den mængde CO2 der bruges på f.eks. at levere hjemmepleje, sygepleje og afholde møder generelt. Droids Agency er blevet valgt som leverandør på projektet der forventes at kunne levere betydelige reduktioner i kommunernes samlede kørsel og hjælpe med at nå klimamålene.

Syddjurs

Hvordan optimerer man den daglige kommunale kørsel?

Kommunerne i projektet har en fælles udfordring med, at få reduceret CO2 og nå de meget ambitiøse klimamål. I dag køres der mange km dagligt rundt om i kommunen. I de fleste af kommunerne køres der fortrinsvis i biler der kører på fossile brændstoffer og opgaverne der løses spænder helt fra almindelige møder over til at sygeplejen skal besøge borgerne i deres eget hjem.

Fordi der køres så mange kilometer i fossil-biler hver dag er det projektets opgave dels at fremkomme med hvilket tiltag der har det største potentiale og samtidig har den højeste sandsynlig for at lykkes, men som samtidigt også kan omsættes til et projektet der i praksis kan implementeres i kommunerne.

Løsningen

Gennem fælles sparring og brainstorming, har Droids Agency og Syddjurs kommune formet projektet, som gennem Big Data, skal levere et simuleringsværktøj der skal simulere kommunens flådesammensætning og optimere køremønstrene, hvilket skal nedsætte CO2 udslippet. 

Droids Agency har bistået projektet lige fra den indledende proces med ansøgning om et AI-signaturprojekt. Herefter har Droids Agency bistået Syddjurs kommune med at forme projektet og give input til hypoteser mv.

I fase 1 af projektet har Droids Agency være primær leverandør på arbejdet med at levere Big Data analysen, at etablere dataplaformen for de fem kommuner, som er involveret i projektet mv. En stor del af arbejdet har bestået i at kvalificere hypoteserne i projektet og undersøge forskellige løsningsmuligheder.

En af de løsninger der er udviklet i fase 1 er en første version af et simuleringstool, hvor man kan simulere på konsekvenserne af den fremtidige flådesammensætning. Tanken er, at dette redskab skal videreudvikles i fase 2 af projektet.

Projekt Timeline

Resultaterne

Indledende resultater har vist at der er et stort potentiale i at omlægge flåden og det vurderes, på baggrund af det, at der kan spares op imod 100.000 tons Co2 årligt ved at gentænke de kommunale bilflåder mere intelligent (nationalt).

De indledende resultater af analysen af intelligente køremønstre har vist at der er potentiale i at omlægge flåden, at lave AI-modeller og data-drevne simuleringsværktøjer, som kan anvendes som beslutningsstøtte til leasing og køb af køretøjer. Desuden viser workshops med slutbrugerne, at der er efterspørgsel på netop at kunne samle forskellige datakilder fra kommunen og anvende dem som beslutningsstøtte. I projektet er der eksempelvis udviklet en prototype på et simuleringsværktøj med et grafisk format, der gør det nemt at overskue resultaterne af en simulering. I projektet er der herudover i starten af forløbet leveret en Datalake for 5 kommuner, hvor det fx leveres udtræk af data for ruter og køretøjer kan automatiseres så beslutningsgrundlaget altid er opdateret med max. 24 timers forsinkelse.

Vil høre mere om vores løsning?

 

Tim

Tim D. Hansen

Managing Partner

Andre relaterede cases

Case_PFA
Case_Sonderborg

Kundeservice

Intelligent kundeoverblik og digital transformation

PFA satser massivt på digitalisering og har igangsat et større transformationsprogram. Vores rolle i transformationen har været at skabe fælles analysemetoder, at analysere kundens forretningsbehov og understøtte...

Forvaltning

AI-signaturprojekt

Baggrunden for projektet er, at der med økonomiaftalen for 2021 er aftalt, at der i de kommende år skal igangsættes signaturprojekter, der skal give en række kommuner konkrete erfaringer med kunstig intelligens (AI). Formålet med projektet er at optimere ansøgnings- og sagsbehandlingsprocesserne omkring kropsbårne hjælpemidler efter servicelovens §112 ved hjælp af intelligente teknologier (AI).

Kontakt os